luni, 2 decembrie 2013

In Memoriam Pan Izverna (1937-2013)

Filialele București ale Uniunii Scriitorilor anunță cu tristețe încetarea din viață a scriitorului Pan Izverna.

Pan Izverna (pseudonim al lui Pantelie Tărăbâc; 27 iulie 1937, Malovăţ, judeţul Mehedinţi)  s-a afirmat ca poet, prozator şi traducător. A urmat şcoala primară în comuna natală (1943-1947) şi Liceul „Traian" din Turnu Severin (1947-1954). Absolvind Facultatea de Medicină din Bucureşti (1961), a profesat medicina generală şi pediatria în mai multe localităţi din judeţele Bacău, Călăraşi, Constanţa şi Prahova până în 1975, când a renunţat, dedicându-se activităţii literare. Începând din 1965 a publicat proze în „Luceafărul", iar „România literară" l-a lansat în 1969 ca poet. Prima lui carte, Arhipelag de noapte, apare în 1971. A realizat numeroase traduceri, majoritatea în colaborare cu Mioara Izverna, soţia sa, din Aloysius Bertrand, Chateaubriand, Buffon, Theophile Gautier, Gustave Flaubert, Frederic Masson etc.
Volume publicate:
Arhipelag de noapte, 1971;
 Cuaternar, 1972;
 Rondelul tainelor 1974;
 Rondelurile, 1983;
 Anamnesis,  1986;
 Bătrânul anticar,  1991;
 Epifaniile poetului şi ale poeziei,  2000.


Prin dispariția lui Pan Izverna literatura română suferă o dureroasă pierdere.

9 comentarii:

 1. De pe blogul meu de scriitor ilazu.blogspot.com, aceste poeme de Pan Izverna, în ziua dureroasă a despărţirii...
  Poezia zilei: Pan Izverna

  Echinox

  Ştiuta boare şi vechiul freamăt peste enigmele satului...
  Un zâmbet solar firav se apleacă asupră-mi cum floarea de câmp nouă umbreşte furnica uitucă
  Acum toate care se aseamănă se adună sărutându-se moale
  Departe-s rănile: tot mai străină amintirea lor...

  Ce întâmplare ciudată - să fii
  după atâtea gigantice ierni
  peste atâtea învinse morţi!

  Epistolă

  Iată lăsându-ne paşii pe ţărm înainte şi după întâmplarea aceea ce avea să ne zdruncine veşnic

  Nu fu credinţă prevestire ispită nici o înclinare spre tine... Doar atât: paşii noştri pe ţărm înfundaţi în nisip şi ochii zburătăcind - prea uimiţi copii de pacea violentă şi de unda amorţită clipocind...

  Neuitată fie înserarea am jurat şi ne ţintuirăm - castori de lumină - umbrele noastre lungi traversate de pescăruşi gigantici

  În urmă am lăsat ziua noastră ferice - pelerină peste vacarmul surd al destinelor şi uitarăm...

  O, de ar fi şi acum marea în căldarea ei dacă ai călca tu peste aceleaşi scoici şi eu n-aş insera versul meu neroditor pe alte nisipuri!

  Insula întomnată

  Întinsu-i şi stăpân albastrul
  încât insula mea orfană
  îşi vede - o cât de departe - Tatăl

  O, insula aşa cred
  e sortită harului

  Ziua asta a mai fost
  dar, Doamne nu va mai fi în vecie

  Aştept fără îngrijorare venirea
  zilelor din urmă
  care par mai aproape decât cea de mâine

  Şi soarele e blând iar desfrunzirea caldă
  şi nici copacii nici oamenii nu regretă
  durerile toate zăcând
  într-o pulbere galbenă

  E timpul...

  E timpul să intrăm în noi să cădem din tainiţă în tainiţă - zăpezi ne acoperă îndelung - morminte de corăbii să fim...

  Din Hiperboreea visăm să revenim cu gândul curat iertător cu râsul sibilin de oameni fără moarte din cânturi să purtăm prin pământuri...

  Izvor de chiot peste linişti de ceară şi-un hohot neîmblânzit din morţi pornit de cel blând Zamolxie la toţi făgăduit până la toate arcurile de hotară

  Larii noştri albaştri vor mistui cândva în pară prădalnicii şerpi ce ne mulseră sfintele vaci de aur şi povară

  Muri-vom din nou şi zăpezile cădea-vor peste nevăzute columne de neamuri veacuri de iarnă şi iarnă

  Cu plânsul zvântat (A patra marină)

  Iată nisipul închegat sau vânturat pe rănile aceluiaşi pământ surpat -

  Poezie - iluzie şi purpura flamurilor pocnind - o cruzime-n văzduh acum iarăşi frângându-se pe roată gândul istovit...

  Zgură de spirit în vîrtelniţa timpului - somnambul
  năuc şi tragic-fericit fiind încăodată sub crugul neiertător şi sumbru

  Cuvântul deopotrivă - zburat pierdut în urletul talazurilor - apus în nisipuri

  Celor în aşteptare cu plânsul zvântat sub hulă întru vindecarea relelor spaime - o, tremurător vârtej prăvălindu-se în gol
  zâmbind îmbrăţişaţi fără speranţă din rostogol în rostogol

  E totul ca o febră şi nu-i nimeni

  E totul ca o febră în umbrele mişcate ale nopţii
  şi curge freamătul numit viaţă-moarte

  Care îndepărtate s-aud prea sigure de ele năpustindu-se în infern

  Cine şi-ar aminti cum să înfrângă înfrângerea...

  Nimic nu-i să te-adoarmă nimeni ca să-ţi amâne veghea
  sub stelele multe printre molozuri fumegânde

  Câini îşi răspund anapoda
  şi văpaia arde bezmetică cetatea
  Fumul de zgură cu largi temenele se lasă tutelar posedând-o

  (din volumul Anotimpuri. Lumi îngropate, Editura Timpul, Iaşi, 1012)


  RăspundețiȘtergere
 2. Ion Lazu: O evocare Pan Izverna, I

  Am scris cândva aceste versuri:” Într-un om sunt atâtea cuvinte / Câte-ntr-o ţară-/ Când moare omul, cuvintele/ Rămân afară.” Încă pe atunci, în plină tinereţe afirmativă, mă înspăimânta golul existenţial rămas în urma unui om, la trecerea sa din lume: Omul trecător, fiinţă perisabilă... Şi în mod compensatoriu, percepeam cuvintele cu nemurirea lor, venind "den betrani", din negura istoriei, şi deschise spre viitorime. Era chiar pe vremea când l-am cunoscut pe Pan Izverna, într-un grup de artişti idealişti: actorul Ludovic Antal, poetul Tudor George, sculptorul Constantin Popovici, dramaturgul George Astaloş. Mă strecurasem între aceşti oameni ardenţi, însă mă ştiam un tânăr neformat, timid aspirant la muze. Şi iată în juxtapunere, nişte versuri de Pan Izverna, scrise cam tot pe-atunci: “Eterne-s doar cele divine/ O nu stihurile-aceste/ Ce-adună ca un mărăcine/ Buruienile celeste // Vânturi bat aspre coline/ Măturând vremuri funeste/ Eterne-s doar cele divine/ Şi nu stihurile-aceste// Pulberi de-aur şi neghine/ Se-nfrăţesc ca-ntr-o poveste/ Altă lume-i sub lumine -/ Dincolo de ea o veste/ Eterne-s doar cele divine.” Or, versurile de început ale poeţilor, mizând pe sinceritatea spunerii, ne prezintă aşa cum suntem: eu îmi puneam ultima nădejde în cuvinte, în poezie, pe când Pan Izverna urcase o treaptă în plus, el îşi punea nădejdile în cele divine.
  Debutant el însuşi, Pan Izverna era încă pe atunci o personalitate pe deplin configurată. Lucru sesizabil imediat, în timpul conversaţiei curente; mai anevoie mi-am dat seama care era cauza ascunsă a acestei diferenţieri. La vedere erau în primul rând lecturile sale vaste, atotcuprinzătoare, din domenii care mie îmi scăpau şi din păcate aveau să-mi scape în continuare. Căci suntem făcuţi mai mult din neîmpliniri decât din izbânzi. La Pan Izverna te uimeau lecturile la nivel academic, ceea ce ar fi putut rămâne doar nişte premise; ci la poetul-medic ele erau răsădite într-o minte excepţional dotată, susţinută în plus de o memorie uriaşă, infailibilă, care îl făcea egalul experţilor, al iniţiaţilor, dacă nu e un cuvânt pretenţios. Nu e mult spus, căci Pan Izverna nu citea la modul anecdotic ori performant, ci pentru a-şi integra cunoştinţele într-o viziune unitară. Părea însăşi definiţia omului renascentist, însetat de cunoaştere. Eu, cu formaţia mea inginerească, tindeam spre o interpretare dialectică, iar metafizica nu-şi prea găsea loc la masa de lucru. Este chiar avantajul de la pornire al prietenului meu. Şi un alt aspect definitoriu: Izverna discuta lucrurile în principiu, rămânând discret cu dinadins în ce-l priveşte; dintr-o nobilă părere despre teritoriul de comori ascunse al intimităţii individuale, nu se risipea în mărturisiri personale. Foarte târziu aveam să aflu că încă din anii liceului se plasase sub înrâurirea profesorului său Nicolae Fuiorea, el însuşi poet, care însă făcuse războiul din Est, căzuse prizonier la ruşi, traversase ani grei de Gulag; or, mărturisirile făcute învăţăcelului său l-au influenţat pentru totdeauna pe adolescent. Legătura spirituală dintre mentor şi discipol s-a menţinut de-a-lungul vieţii, aşa că prin anii 90, noi înşine trecuţi déjà de crugul vieţii, prietenul poet mi l-a prezentat pe venerabilul profesor Fuiorea şi am continuat în trei o preumblare cu prea puţine replici, dinspre Piaţa Victoriei spre Podul Basarab…
  Va urma

  RăspundețiȘtergere
 3. Ion Lazu - O evocare Pan Izverna, II
  În astă vară finală, de pe patul de suferinţă, mi-a dat cele două cărţi ale profesorului severinean Fuiorea, Poezii siberiene şi o evocare a Gulagului…Am înţeles pe deplin, oricât de târziu, norocul de a avea un mentor în anii formativi. Spun noroc, dar simt că mai e ceva în plus, un magnetism care îi apropie pe oamenii de aceeaşi factură sufletească. În afară de spiritul său enciclopedic, îmi dau seama, determinante la Pan Izverna au fost firea sa echilibrată şi rectitudinea morală. Iubirea de Adevăr, de Frumos, de Dreptate. Omenia sa fără frontiere, care îl aducea fără greş la căpătâiul semenului aflat în dificultate. Lege de o viaţă i-a fost respingerea oricăror tranzacţii cu duşmanul românităţii, cu ideologii comunismului şi cu uneltele acestora, inclusiv colaboraţioniştii. De fiecare dată de partea suferinţei fizice sau morale, de partea tuturor celor ce au trecut prin calvarul comunist, în închisori, la Canal, în recluziune, sărăcie, frustrare…La fel de departe de comunişti ca şi de legionari, în formula lor extremistă, a ales calea unui românism epurat de lozinci şi de xenofobii, a ales iubirea de ţară şi de tradiţii, de valorile autentice, despărţite de politic şi de ideologic.
  Cîte ore şi zile n-am petrecut într-o jumătate de secol, în compania acestui intelectual rasat, poetul Pan Izverna, doctorul scriitorilor, om cu deosebire onest şi dăruit poeziei! A scris o carte fără egal în eseistica poetică românească şi nu numai: Epifaniile poetului şi ale poeziei, lucrare impresionantă, exhaustivă, operă la care s-ar părea că a lucrat decenii. Scrisă la cea mai înaltă tensitate a trăirii poetice, cu o nestrămutată convingere în menirea sacră a cuvântului. Augmentările şi adăugirile de text din ediţia definitivă, apărută anul trecut, au adus cartea aproape de desăvârşire... Artizan al cuvântului, a scris aproape 1000 de rondeluri, lucru neegalat de altcineva la noi, poate în toată lumea. Jurnalul meu din anii ‘8o-‘90 e înţesat cu notaţii despre întîlnirile noastre din aceste cinci decenii. A se vedea paginile din volumul meu Vreme închisă, jurnal 1979-1989, apărut la ed. EuroPress, 2013.
  Va urma

  RăspundețiȘtergere
 4. Ion Lazu - O evocare Pan Izverna, III
  I-am dedicat o poezie din volumul Poemul de dimineaţă, 1986. Postez în ultima vreme pe blogul meu fragmente din continuarea Jurnalului, perioada 1990-1996 şi constat că densitatea însemnărilor despre întâlnirile cu prietenul scriitor Pan Izverna nu a scăzut, ci dimpotrivă. În acest ultim an, suferind, mereu prin spitale şi din nou acasă, în vizibilă pierdere de energie vitală, dorinţa de a ne întâlni nu s-a diminuat, prietenul simţind nevoia să discute în mare amănunţime despre temele dintotdeauna ale scriitorului, despre menirea literaturii, despre arta cuvântului, despre viaţa literară din ultima jumătate de veac, şi cu deosebire despre marile noastre personalităţi ale sfârşitului de mileniu, pe care le-a cunoscut îndeaproape: Pandrea, Ţuţea, Carandino, Coposu, Pan Vizirescu, Marcel Petrişor, Banu Rădulescu, Sergiu Grosu, toţi foşti deţinuţi politici, unii filosofi, alţii scriitori ori gazetari fără drept de semnătură... Scăpărător în discuţiile de grup, surprinzându-şi şi surclasându-şi partenerii de dialog... Am de la domnia sa poeme cu dedicaţie. Îmi telefona cu insistenţă până în ultima săptămână, ne întindeam la vorbă, pasiunea lui pentru literatură îi resuscita energiile spirituale. În după-amieze întregi, bucuria părea să renască în sufletele gemene, neschimbată din vremea tinereţii noastre. Cîndva lucrase ca medic stagiar într-o comună (Bârsăneşti) dinspre Oneşti, în Subcarpaţii Moldovei, pe unde şi eu am bântuit, ca geolog. Apoi eu însumi am lucrat timp de o vară în comuna Malovăţ, de unde provenea prietenul meu. Coleg de medicină şi cu fiul lui Petre Padrea, Andrei Pandrea, pe care la îndemnul lui l-am vizitat la Paris.
  După peregrinări prin câteva judeţe ca medic de ţară, a părăsit profesiunea spre a se dedica scrisului, continuând să-şi ofere ajutorul medical tuturor confraţilor aflaţi în suferinţă dar şi altor cunoscuţi care apelau cu încredere la el, dând consultaţii, mereu gratuite, corijând tacit diagnostice ale medicilor curanţi, într-un fel de voluntariat samaritean emoţionant, de sorginte creştină. Şi-a migălit în taină poemele, eseurile, prozele, traducerile din marii lirici ai lumii, menţinându-se mereu în plan secund; mereu devotat cuvântului şi adevărului artistic, mâhnit de la o vreme că scrierile sale nu vor vedea lumina tiparului. Ca totuşi, printr-o conjunctură favorabilă, aproape toate scrierile sale să apară, “mai devreme decât niciodată”, în aceşti ultimi 2-3 ani, la editura Timpul din Iaşi -, este vorba despre un număr de 15 volume, toată truda de o viaţă a scriitorului benedictin. Aceste cărţi minunate, care nici n-au mai avut loc în rafturile bibliotecii de apartament, înţesată cu ediţii rare, princeps, recuperate de la anticariate, legate, îndrăgite... aceste ediţii de ultimă oră stau teancuri în coridor şi aşteaptă să ajungă sub ochii cititorilor, care s-au împuţinat grozav în aceşti ani dar nu au dispărut definitiv.
  Ne părăseşte un confrate de suferinţă literară, un scriitor de vocaţie, un om neînregimentat, liber în cuget, prin puterea sa sufletească. Înşirarea atentă a tuturor calităţilor sale umane poate părea neverosimilă celor care nu au avut privilegiul de a-l cunoaşte, poate părea chiar fastidioasă. Totuşi Pan Izverna a fost şi va rămâne un reper intelectual, un om exemplar, integru în toate opţiunile sale, aşa cum noi înşine ne-am fi dorit să fim, măcar în momentele noastre faste. Odihnească-se în pace sufletul său nobil!
  Ion Lazu

  RăspundețiȘtergere
 5. PAN IZVERNA, SCHIŢĂ DE PORTRET, I
  (preluare de pe blogul poetului Ion Murgeanu)

  De mult timp tot vreau să scriu despre Domnul Doctor, cum îi spune lumea. Toate nimicurile politice m-au împiedicat, fapt pentru care îl rog să mă ierte. Şi din nou îmi amintesc vorba Fericitului Augustin, din De magistro, pe care o cita atât de des C. Noica, în apărarea preocupărilor lui esenţiale: să nu ne ţină în loc nimicul. Şi – vai! – cât ne ţine. Ne ţine cu ţară cu tot. Pe loc-pe loc.
  Pan Izverna e o apariţie interbelică în Bucureştiul peste care au trecut atâtea catasfrofe totalitare. Un domn mereu la costum – costume deschise, cum numai domnii purtau cândva, când România era dintre reginele Europei. Şi bineînţeles, cu pălărie. Vara, pălărie de pai. Delicat ridicată în chip de salut. Aşa onorează el oamenii şi readuce în clipă Micul Paris. Uitasem să vă povestesc despre feluritele-i bastoane, dar cred că v-aţi imaginat deja, cei care nu-l cunosc. Iar cei care îl cunosc, sper că-l recunosc în schiţa mea de portret, pe care îndrăznesc să o creionez: cu emoţii, la propriu, de şcolăriţă, fiindcă mi-a spus că ar trebui să scriu o carte de portretistică. Dacă m-aş învrednici, Pan Izverna s-ar afla la loc de cinste. Ca şi minunuata-i consoartă, doamna Mioara Izverna.
  Şi mai că l-aş şantaja, adică, m-aş angaja să o scriu, dacă şi domnia sa ar scrie sau măcar ar înregistra volumul de memorii – de fapt, volumele – inclusiv episodul pe care mi l-a promis, acela cu o mulţime de căţei salvaţi de la moarte.
  Om nu mare de stat, dar mare. Şi care, dacă intra în politică nu doar ca observator permanent şi activ, era certamente om de stat. E vorba de credinţă vieţuitoare, integritate şi cultură asumată ca nobleţe de spirit. Cultura intrată în sânge, educaţia curată. Care te învaţă că esenţial e să fii, mereu, om. Omul lui Dumnezeu.
  El e un om privat de ce i-a fost dat mai drag, o fiică genială, Uca şi pe care, precum Iov, a condus-o pe ultimul drum, de fapt, pe drumul ultim, spre Dumnezeu. Are aşa o credinţă tare încât crucea durerii şi-o poartă cum respiră. Nu vrea să bruscheze pe nimeni cu suferinţa lui – ca şi a Creatorului care Şi-a văzut Fiul pe cruce. Încearcă doar să împărtăşească României – că infinit mai bine cunoscută e în Olanda, Franţa sau SUA – din darurile fiicei sale ale cărei ursitoare gemene trebuie să fi fost Rigoarea şi Libertatea. O rigoare liberă de compromisuri şi o libertate riguroasă, adică, riguros administrată pentru sine, tocmai pentru ca roadele genialităţii ei cultivate să fie mai generos împărtăşite. Dar nu e încă, aici şi acum, loc pentru portretul Irinei Diana Izverna-Tarabac. Mai zic doar că avea o poezie a rigorii – ca mama şi ca mătuşa ei, Irina Mavrodin -, aşa cum tatăl său are o rigoare a poeziei, autoimpusă ca să poată domestici şi ordona luxurianţa unei imaginaţii atât de neobosite încât trebuie să-i fie chinuitoare, dacă nu o guvernează. Asta poate şi pentru că a fost născut şi crescut cu vuietul Oltului alături.
  O imaginaţie fastuoasă, fără margini şi care probabil îl asaltează neobosit, în aşa fel încât nu-i mai dă vreme şi pentru scrisul memoriilor. Şi e mare păcat, fiindcă se pierde o istorie trăită, are în sipetul memoriei nescrise mărturii excepţionale despre fapte şi personalităţi.

  RăspundețiȘtergere
 6. Ion Murgeanu: Pan Izverna, Schiţă de portret, II
  Pan Izverna e o enciclopedie vie, ştie atâtea fapte şi întâmplări din istoria ţării, istorie trăită şi pe care mi-am permis să-l cert că nu a relatat-o memorialistic. E un gen care lipseşte din opera scriitorului inconfundabil şi din păcate, prea puţin preţuit la valoarea imaginaţiei sale galopante. Precum sumedenie de cai care se aleargă nesupus.
  E şi un eseist, şi un traducător eminent – ca toată familia, Irina, Mioara, Irinuca. Traducător inclusiv sau mai ales de poezie, ceea ce nu se poate decât dacă eşti tu însuţi poet. Iar Pan Izverna are deopotrivă fibră poetică şi verb de prozator.
  Proza-i creşte din sevele misterului cotidian, neştiut şi gata (de) revelat hărăziţilor cu senzori infrarealişti, ca să-l parafrazez pe Mircea Eliade. Un sâmbure dumnezeiesc e în fiecare strop de timp şi ipostază de viaţă. Proza lui Pan Izverna e ca un oficiant la altarul in-continuităţii făpturii cu fiinţa şi a fiinţei cu făptura, o suită de filme ale contiguităţii de palimpsest a creaţiei dumnezeieşti ipostaziate ontologic, biologic şi istoric (chiar speciile se întrepătrund, printr-o empatie continuă). Pan Izverna are darul rar al scrisului ca revelator al simultaneităţii în succesiune, o poveste a istoriei care se se re-găseşte şi se (re)trăieşte în clipă. Probabil că ăsta-i şi secretul Bătrânului Anticar. Toată viaţa din jurul nostru e o mulţime de cărţi nescrise. În aparenţă. Că în esenţă, toate sunt înscrise în Cartea Vieţii, trecute, prezente şi viitoare, una şi aceeaşi, şi totodată, mereu diferită, în veşnica bibliotecă pantocratoare.
  Pan Izverna are acces la secretele întrepătrunderii lumilor – spaţiilor şi timpurilor. Pan Izverna e, de altfel, numele de scriitor al doctorului Pandele Tărăbac şi numele Sfântului patron, Pantelimon, pare că i s-a menit ca sens al vieţii tămăduitoare: în calidate de medic, deopotrivă şi scriitor. Şi mai ales, credincios practicant. Că livresc ar fi tot scrisul fără sângele credinţei. Credinţa inundă opera lui Pan Izverna, o vascularizează cu un patos cronic: precum vinul după zbuciumul din strugure, precum sângele dionisiac subţiat în rază apolinică, precum patimile Mântuitorului mărturisitoare de lumină. Iar, la nivelul senzaţiei, ca şoaptele zeului Pan în savorile vinurilor.
  M-am referit la poezia lui Pan Izverna, poezie superbă. De toate formele, clasică, atipică, ritmică, fie cu, fie fără rimă, dar mereu cu acel ritm interior al continuităţii irepresibile, din urma spaţiului şi timpului, şi următoare lor. O poezie plină de toată diversitatea vieţii – şi a morţii iluzorii -, o poezie vie, fie că e un rondel al detaliilor delicate, fie un pastel românesc frapant ca o anamneză, fie o baladă, fie un imn, fie orice fel de alcătuire poetică, a cărei artă o stăpâneşte cu ştiinţă. Acea ştiinţă a însufleţirii, fără de care scrisul, oricât de perfect, e natură moartă.
  Pan Izverna a scris şi mi-a dăruit foarte multe cărţi. Ultima pe care am citit-o – şi am iubit-o – e volumul de poezie “Anotimpuri Lumi îngropate”, apărut anul trecut la Editura “Timpul” din Iaşi. Dacă ar fi scris doar cartea asta şi e acolo trăire cât pentru vieţi de secole. Poezia lui e o invocaţie la palimpsest. Şi lumi peste lumi se întrevăd, epoci peste epoci. O singură inimă bate în toate. A Poetului. Poeziile sunt bătăile inimii divulgate.
  Ion Murgeanu

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu ştiu cine e Ion Murgeanu, dar textul e al meu.

   Ștergere
 7. Precizarea este binevenită. Scuze stimatei Roxana Iordache pentru atribuirea eronată. Însă, aşa cum menţionez, preluarea textului este de pe blogul poetului Ion Murgeanu, unde apare şi un text de-al prof. Ion Coja, căruia i-am notificat aceasta la slujba de înmormântare a bunului prieten Pan Izverna. În ziua precedentă, făcusem trimitere lexplicită la blogul confratelui I,M. Am să fac şi pe-al meu blog, retroactiv, rectificarea cuvenită, astfel se restabileşte adevărul privind paternitatea textului..
  Acum toată lumea a înţeles: Textul este al Dvs şi desigur aveţi dreptul să-mi cereţi să-l scot de pe blog, chiar şi după rectificarea apartenenţei.
  Cît despre faptul că nu ştiţi cine este Ion Murgeanu, nu am nimic de comentat. Între timp, veţi fi aflat de pe Google, nu? În ce mă priveşte, născut în acelaşi an cu IM (şi coautori ai volumului Himera literaturii, Curtea Veche, 2007), însă neavând şansa confratelui meu, să fi scris şi despre mine Divinul critic, (în 1962, cred) nu pot spera nicicum ca Dvs să-mi fi reţinut numele.
  Cu stimă, I.L..

  RăspundețiȘtergere
 8. Mă grăbesc cu "dovada" că am rectificat eroarea de atribuire:

  http://ilazu.blogspot.ro/2013/12/ne-parasit-scriitorul-pan-izverna.html

  RăspundețiȘtergere